De drieling

Langzaam maar zeker begint het schilderij ‘De drieling’ (van Terhole) definitieve vorm te krijgen. Het schilderij gaat over kaalslag. Iets wat nog steeds overal te zien is in de hele provincie en waarschijnlijk ook elders in het land. Zo zeer zelfs dat het op begint te vallen.

Ik heb hier een modern spookverhaal over geschreven dat straks, tijdens het Vertelcafé op 27 Februari in Museum Het Warenhuis te Axel, voorgedragen zal worden door Jeanet D’Hondt in het Axels dialect. Jeanet en Meta Dieleman hebben er zorg voor gedragen dat de tekst heel mooi en juist in het Axels is vertaald. Het schilderij en het verhaal horen bij elkaar en vormen een gezamenlijke aanklacht tegen de kaalslag die de laatste tijd plaats vindt en erg begint op te vallen.

Het is een mooi verzinsel, als zeg ik het zelf, waarin de historie en het heden naadloos in elkaar overlopen. Mijn bedoeling van dit geheel is aandacht te trekken voor de enorme bomenkap die nu al vele duizenden bomen, ook heel gezonde bomen, het leven heeft gekost. Er is een goede verklaring voor te geven, maar die is er ook voor, bijvoorbeeld, oorlogvoering. Of we er beter van worden is maar de vraag. Het landschap wordt in ieder geval wel steeds kaler en saaier. En daar gaat het mij in hoofdzaak om. Daarnaast zijn er nog tal van argumenten te vinden om behoudender om te gaan met bomenkap en aanplant in de toekomst. Denk alleen maar eens aan CO2 reductie.

2 thoughts on “De drieling

  1. Goed verhaal bij een prachtig schilderij. Mijn broer is agrariër en op mijn opmerking dat het landschap er bij hem ook kaler gaat uitzien, is het antwoord: ik heb met drie instanties te maken: de Gemeente, Provinciale Staten en het Waterschap. Die drie spelen voortdurend elkaar uit met kaalslag als resultaat. En de boer mag alleen maar beheren volgens de regels, verder mag ie niets. Als er een ongeval is van een wagen tegen een boom, dan krijgt de boom de schuld. Want zo zijn de regels.

    • Dat verhaal is me bekend. Je vergeet nog een instantie. Staatsbosbeheer. Rondom die massale bomenkap van dit moment zit een waas van raadselachtige redenen. Mogelijk heeft het allemaal te maken met het intrekken van overheidssteun aan die instanties. Die moeten nu zelf hun broek ophouden en mogelijk is dat de reden van die massale kap. Het hout wordt dan verkocht om inkomsten te genereren. Als dat zo is dan is de politiek weer verantwoordelijk voor verwoesting van het land. Net als de gaswinning in Groningen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *