Piet in de galerie

DSC_0004

DSC_0024De icoon van Zwarte Piet (martelaar van het onbegrip) hangt in de galerie. Tevens is daarmee ook de veiling van dit werk begonnen. Lees alles hierover op de speciale pagina voor deze actie op mijn site. Het volledige bedrag van deze veiling komt ten goede aan het Pietengilde als bijdrage in de financiering van het hoger beroep.

Bekijk hieronder de prachtige trailer voor de boekpresentatie van ‘Heidense Zwarte Pieten’ van Arnold Jan Scheer (Bekend als maker o.a. van Showroom en Paradijsvogels). In die korte presentatie kun je zien dat Zwarte Piet niet iets is van de laatste 150 jaar en zeker niet alleen tot Nederland beperkt blijft.

The Fairy circle

Fairy circle def.

The fairy circle. Roeland van der Kley 2014

midsummer_eve_with_a_fairy_ring_1908_business_card-rce62636d095b49ec9bd67cf4e5a21649_i579g_8byvr_512

Summer eve with a fairy ring. William Waterhouse 1908

The fairy circle
One of my favorit painters from the past is William Waterhouse. When I was a young boy I found a book, full of magic paintings from Waterhouse, in the bookshelf of my parents. That specific book was also full of dreams, fairy tales and Legends. It was written in English and I could not read it at that time. Later I could and I rediscover the book. So I became a connoiseur of Waterhouse and all these beautyful stories.

Many years later I became a painter and I realize that I’ll never should try to copy one of my favorit painters. I had to find my own way and paint what I need to paint. As an artistic mentor and a guide to create something people want to talk and think about. But the Waterhouse influence was always there.

magic-circle-1886-john-william-waterhouse

The magic circle William Waterhouse 1886

The lady of the shalott. William Waterhouse 1888

The lady of the shalott. William Waterhouse 1888

Specialy in this painting of a fairy circle situation. And this is not Waterhouse. This is me. I paint the fairy circle story in a different setting. Less sweetness and more darkness. I paint this picture to a photograph I saw on facebook of a woman on a trampoline. At that time Kate Bush was return to the stage, and her music, specialy ‘Wuthering heights’, give me the reason to create a painting of something magic. All these ingredients lay beneath my own painting of ‘The fairy circle’.

The reason why I paint something like a fairy tale is that I want to create something to let people dream again. Most people don’t dream anymore. They watch television and let televisionmakers fill in there dreams. I give you a picture to start dreaming again. The picture is the strart. You just can fill in your own story about what happened next, so you can tell a beatyful story to your children when they ask you why the woman suspended and why mushrooms grow in a circle. You know why, and you had to tell them.

 

 

De Heksenkring

hamadryad-1893-jonh-william-waterhouse

Hamaryad. William Waterhouse 1893.

Een van mijn grote voorbeelden uit de schilderswereld was William Waterhouse. Toen ik nog een klein mannetje was vond ik in de boekenkast van mijn ouders een sprookjesboek vol prachtige schilderijen van Waterhouse. Het boek was in het Engels geschreven en dat kon ik toen niet lezen, maar de schilderijen hadden me al heel vroeg gegrepen. Later, toen ik de Engelse taal wat machtig was, begon ik ook de sprookjes te lezen en raakte ik nog meer onder de indruk van Waterhouse.

Vele jaren later werd ik zelf schilder maar ik realiseerde me goed dat ik nooit een geen kopieerapparaat van Waterhouse zou worden. Ik had mijn eigen artistieke waarheid en daar diende ik me maar aan te houden. Al heel vroeg wilde ik graag een artistieke mentor zijn en een soort van gids die iets creëerde waar mensen over zouden gaan praten en denken. Maar de invloed van Waterhouse is altijd wel ergens aanwezig geweest in mijn werk.

Speciaal in dit schilderij over een heksenkring. Dit is geen Waterhouse maar een echte Van der Kley. Ik schilderde dit werk met minder zoetigheden en meer duisternis. Het idee voor dit werk kwam van een foto die ik op facebook voorbij zag komen van een meisje dat aan het trampolinespringen was. Tegelijkertijd verscheen Kate Bush weer op het toneel en kwamen de herinneringen terug aan de tijd dat ik, heel wat vaker dan nu, in het sprookjesachtige wilde schilderen. Die twee elementen samen brachten me ertoe om eens een prachtig sprookje in de vorm van een heksenverhaal te gaan maken.

De reden waarom ik iets dergelijks wil schilderen is dat ik iets wil creëren waarmee ik mensen aan het dromen kan zetten. De meeste mensen dromen niet meer. Ze kijken naar de televisie waar al hun dromen ingevuld worden door televisiemakers. Ik geef je nu een startpunt om over te gaan dromen. Als je het plaatje hebt gezien kun je je droom gaan invullen over wat hierna zal gebeuren met het meisje dat boven de heksenkring zweeft. Als je dat gedaan hebt dan kun je je kinderen vertellen waarom die mevrouw zweeft en waarom paddenstoelen in een cirkel groeien. Jij weet het dan al en nu kun je het aan hen gaan vertellen. Zo mooi en fantasierijk mogelijk.

Flying circus

DCIM102GOPRO

397640_178796408884740_100002631468861_298827_1052282685_n

Mario Rutteli

A new painting is on the easel. It is a Fellini-like world with circus performers and a magic landscape. The worktitle is ‘Flying circus’, but that’s only a worktitle. The whole circus is spinning around Rutteli (Ingmar Ruttens) who’s standing model for this painting in one of his most astouning costumes. On top of the mountain in the background you will find the tower of the Great church of Breda on top of it. The beautiful lady in the foreground is Dorris Jonker. She was also my model in a earlier painting.

Een nieuw schilderij staat al weer op de ezel. ‘Flying circus’. Het wordt een Fellini-achtig werk met circusartiesten in een magisch landschap. Flying circus is een werktitel. Later kan dat nog veranderen in een titel die me tijdens het werk aan

Dorris Jonker

Dorris Jonker

dit schilderij wel te binnen zal schieten. Het hele circus draait om Rutteli (Ingmar Ruttens) die in een van zijn meest schitterende kostuums model heeft gestaan voor dit werk. Boven op de berg op de achtergrond staat de toren van de Bredase Grote Kerk. De mooie dame op de voorgrond is Dorris Jonker. Zij stond al eerder model voor een ander werk. Op de achtergrond zullen straks nog meer zwevende circus artiesten te zien zijn. Zij zweven allemaal rond Rutteli die kennelijk de regie heeft in dit bizarre tafereel.

DSC_0001

 

 

DCIM102GOPRO

Gardening in my kitchengarden. Tuinieren in mijn moestuin.

At the end of a day painting and gardening I’m satisfied with the result. It’s a first layer of paint and three more layers will follow.

Aan het eind van een dag schilderen en tuinieren ben ik tevreden met het resultaat. Het is de eerste laag olieverf en er zullen nog zo’n drie lagen volgen.

Pete icoon presentation

DCIM102GOPRO

Early in the morning at the tv studio’s in Aalsmeer (Netherlands) – Vroeg in de ochtend bij de tv studio’s in Aalsmeer

Today I visit the Van den Ende tv studio’s in Aalsmeer for my Black Pete icoon presentation.  It was a pleassant ride on allmost empty highways.

Vandaag ben ik vroeg in de ochtend al op pad voor mijn presentatie van de Zwarte Piet icoon bij de tv studio’s van Van den Ende in Aalsmeer. Het was een fijne rit over vrijwel lege snelwegen.

DSC_0043

DSC_0040

I was one of several speakers on this day about the Black Pete discussion in the Netherlands. A very captivating day on the complex and historical background of Black Pete that lead to several thousands years back in time. But the Black Pete history was also a large European – Indian playground I never expext. We saw a few parts of a very exiting documetary from Arnold Scheer (a Dutch documentary and tv maker) about the historical and cultural context over many countries in Europe and Asia. The Netherlands are only a little dot in this theatre.

Ik was een van de sprekers, deze dag, over de Zwarte Pietdiscussie. Het was een erg boeiende dag vol informatie over de complexe achtergronden van Zwarte Piet en die bleek ook nog eens duizenden jaren oud te zijn. Arnold Scheer zocht in zijn documentaire naar plaatsen in Europa en Azië waar de oer-Zwarte Piet nog in tact is. We zagen een paar prachtige fragmenten van zijn documentaire over die historische en culturele context die over vele landen in Europa en Azië blijkt te zijn verspreid. Nederland is slechts een klein stipje in dit geheel.

DSC_0014

Arnold scheer explain a fw parts of his documentary. – Arnold Scheer verteld over een paar fragmenten uit zijn documentaire.

DSC_0020 DSC_0019 DSC_0017

Last brushstikes

DCIM102GOPRO

DCIM102GOPROThis morning I finished ‘The fairy circle’ and take my time to finish the monumental frame for this special piece of art I do not want to sell, but I’m affraid I have to for living.

Vanmorgen de laatste hand gelegd aan ‘De heksenkring’ en mijn tijd genomen om de monumentale lijst af te werken voor dit bijzondere stuk dat ik eigenlijk niet wil verkopen maar ik vrees dat dat wel zal moeten om boterhammen te kunnen kopen.

 

When a painting and a monumental oak frame take some time to dry I went to the woodworkshop to assamble the pinewood frame. See video.

Als een schilderij en een monumentale eiken lijst staan te drogen ga ik verder in mijn schuur aan de vurenhouten lijst. Zie video.

It’s a pleasure to assamble all parts of the pinewood frame. Everything fits perfect and no surprises al all.

Het is een plezier om de vurenhouten lijst in elkaar te steken omdat alles perfect past. Geen verrassingen achteraf en alles loopt nu op rolletjes.

DCIM102GOPRO

The frame in glueclamps. – Het frame in de lijmklemmen.

DSC_0003

One of my favorit paintings in one of my favorite frames. – Een van mijn favoriete schilderijen in een van mijn favoriete lijsten.

 

Pinewood frame and a blackbox

tekenen wapen

DCIM102GOPROTo complete the monumental frame for my city of Breda painting ‘Catharinastreet number 7’, I decide to cut a armorial bearing of the city of Breda. Also in pinewood.

Om de monumentale lijst vor het schilderij ‘Catharinastraat nummer 7’ te voltooien heb ik besloten om er het stadswapen van Breda aan toe te voegen. Dat wapen snij ik eveneens uit vurenhout.

DCIM102GOPRO

PWF 3 The shield fits perfect in the top beam-corbel of the sub-frame. And I’m proud of that. – Het wapenschildje past perfect in de bovenste balkconsole. En daar ben ik redelijk trots op.

DCIM102GOPROMeanwhile I paint de cargobox for the Black Pete icoon black. So it became a Black (Pete) Box.

Ondertussen schilder ik de transportkist voor de Zwarte Piet icoon zwart. Zo krijg ik een Zwarte (Piet) doos.

 

blackboxA black-box, ready to use, and three monumental frames for three of my recent paintings. I get a hang on framing this way and I’m happy with it. At the end of a day hard working on all these items I can establish that there is a lot more productivity these day’s.

Een zwarte doos, klaar voor gebruik, en drie monumentale lijsten voor drie van mijn recente schilderijen. Ik krijg er handigheid in en ik ben er zeer gelukkig mee. Aan het eind van een dag hard werken kan ik constateren dat ik heel wat productiever ben de laatste tijd.

3 frames

Three monumental frames, the pinewoodframe not definatly construct, and a black-box in a glance. – Drie monumentale lijsten, de vurenhouten lijst moet nog verlijmd en afgewerkt worden, en een zwarte doos in één oogopslag.

The fairy circle De heksenkring

DCIM102GOPRO

DSC_0001

Still under construction but almost finished. – Nog niet klaar maar bijna.

‘The fairy circle’ is one of my new paintings for monumental framing. This is the painting I make for the first monumental frame. It’s nog finished yet but it will be soon. Meanwhile the pinewood frame is assembled in components and almost ready to finish for framing my favorit painting ‘Catharina street number 7’. One of the paintings of my city of Breda (Netherlands)

fairy+ring+fungal

A fairy circle in the woods. – Een heksenkring in het bos.

De heksenkring is een van mijn nieuwe schilderijen die ik gemaakt heb voor de eerste monumentale lijst die ik heb gemaakt. Feitelijk is het andersom. De lijst is gemaakt voor dit schilderij. Ht werk is nog niet klaar maar dat zal niet lang meer duren. Intussen ligt de volgende lijst al weer klaar. Dit is de lijst uit vurenhout die ik maakte voor mijn favoriete schildrij ‘Catharinastraat nummer 7’. Een van de schilderijtjes uit de serie ‘Bredase schilderijtjes’. Op wat laatste onderdelen is de lijst klaar. Op de foto zie je een in elkaar gestoken geval van losse componenten die allemaal nog verlijmd moeten worden.

In my head is a one of the most beautifull songs from a beautiful lady while I working on this painting. The influence of Kate Bush is absolutely noticeble.

Door mijn hoofd spookt het prachtige lied van een net zo prachtige dame terwijl ik aan dit schilderij zit te werken. De invloed van Kate Bush is waarneembaar in dit werk.

DSC_0004DSC_0003

 

 

 

 

The pinewood frame on the floor to check all parts for finishing. – De vurenhouten lijst op de vloer voor controle van alle onderdelen zodat ik hem straks kan gaan verlijmen.

Cargobox for Black Pete icoon

DCIM102GOPRO

Piet icoon studio 1

The icoon of Black Pete.

Since a few years, we have an unpleassant discussion about the charkter of our ‘Black Pete’. He is a very old player in people’s theatre. Way back in time and a long time before the Dutch get involved with slavery. So it’s a mistake to think that he has something to do with racism or discrimination of black people. That’s the reason I dicide to make a Black Pete icoon, like holy people have their own icoon. The title of this piece of art is ‘Black Pete – Martyr of incomprehension’. You need to know his history before you start screaming and yelling about racism and discrimination. I hope to make an end on the discussion with humor and an underlaying awarenes of the whole history of Black Pete. He’s a hero for children and not an adult toy to make a bad underpinned political statement about slavery and discrimination. Thats the reason why I give him an icoon. Like all historical martyrs and holy people of the past. You need to studie his legacy to understand this artistic statement.

Piet processie

Maybe people cary his icoon, a hundred years from now, through the streets. Stil unaware of his real identity. Misschien dragen mensen, honderd jaar later, zijn icoon door de straten. Niet bewust van wie hij eigenlijk is.

Now the icoon of Black Pete is finished I need a cargo box to transport it. The box has to fit exactly around the icoon and the only way to find one is to create one. A Pete in the box creation.

Nu de icoon van Zwarte Piet klaar is heb ik een transportkist nodig om het werk naar behoren te kunnen vervoeren. En aangezien er nergens kisten te koop zijn waarin je Zwarte Pieten iconen kunt stoppen zal ik er zelf een moeten maken.

DCIM102GOPRO

DCIM102GOPROIt’s all part of my art business. I want to make sure that my creation survive all traveling. Specialy next weekend when I present the icoon at a Saint Nicolas convention in Aalsmeer.

Het is allemaal onderdeel van mijn kunstenmakerij. Ik wil zeker weten dat mijn creatie elke reis gaat overleven. Vooral die van aankomend weekeind wanneer ik het werk zal presenteren tijdens een Sinterklaas conventie in Aalsmeer.
This is way a woodworkshop is so necessary to an artist like me. Not only to create monumental frames for my paintings, but also special cargoboxes to transport them to exhibitions and presentations.

Dit is waarom zo’n houtatelier voor mij zo belangrijk is. Niet alleen om er de monumentale lijsten te maken voor mijn schildrijen maar ook om mijn werk goed te kunnen vervoeren naar tentoonstellingen en presentaties.

DCIM102GOPRO

The box is finaly completed and the icoon fits exact. – De kist is nu klaar en de icoon past er precies in.

DCIM102GOPRODCIM102GOPRO

Woodworkshop 9-15-2014

DCIM102GOPRO

Sanding on the lathe – Schuren op de draaibank

Two collumns for a new frame. This time I create them out of pinewood. Oak is heavy and pinewood is much lighter. An expert told me that pinewood was not very useful for tirning on al lathe. But now I have a diferent story. It’s very useful. What a pleasure to be stubborn. – Twee zuilen voor een nieuwe lijst. Dit keer maak ik ze uit vurenhout. Eiken is zwaar en vurenhout is veel lichter. Van een expert hoorde ik dat het geen doen was om vurenhout te draaien. Ik heb nu een heel andere ervaring. Wat fijn om eigenwijs te zijn. Kom je nog eens ergens.
DCIM102GOPRO

Woodturning on pinewood works great. Also in fine details. – Houtdraaien met vurenhout werkt prima. Zelfs fijne details zijn geen enkel probleem.

DCIM102GOPRO

The result – Het resultaat