The Fairy circle

Fairy circle def.

The fairy circle. Roeland van der Kley 2014

midsummer_eve_with_a_fairy_ring_1908_business_card-rce62636d095b49ec9bd67cf4e5a21649_i579g_8byvr_512

Summer eve with a fairy ring. William Waterhouse 1908

The fairy circle
One of my favorit painters from the past is William Waterhouse. When I was a young boy I found a book, full of magic paintings from Waterhouse, in the bookshelf of my parents. That specific book was also full of dreams, fairy tales and Legends. It was written in English and I could not read it at that time. Later I could and I rediscover the book. So I became a connoiseur of Waterhouse and all these beautyful stories.

Many years later I became a painter and I realize that I’ll never should try to copy one of my favorit painters. I had to find my own way and paint what I need to paint. As an artistic mentor and a guide to create something people want to talk and think about. But the Waterhouse influence was always there.

magic-circle-1886-john-william-waterhouse

The magic circle William Waterhouse 1886

The lady of the shalott. William Waterhouse 1888

The lady of the shalott. William Waterhouse 1888

Specialy in this painting of a fairy circle situation. And this is not Waterhouse. This is me. I paint the fairy circle story in a different setting. Less sweetness and more darkness. I paint this picture to a photograph I saw on facebook of a woman on a trampoline. At that time Kate Bush was return to the stage, and her music, specialy ‘Wuthering heights’, give me the reason to create a painting of something magic. All these ingredients lay beneath my own painting of ‘The fairy circle’.

The reason why I paint something like a fairy tale is that I want to create something to let people dream again. Most people don’t dream anymore. They watch television and let televisionmakers fill in there dreams. I give you a picture to start dreaming again. The picture is the strart. You just can fill in your own story about what happened next, so you can tell a beatyful story to your children when they ask you why the woman suspended and why mushrooms grow in a circle. You know why, and you had to tell them.

 

 

De Heksenkring

hamadryad-1893-jonh-william-waterhouse

Hamaryad. William Waterhouse 1893.

Een van mijn grote voorbeelden uit de schilderswereld was William Waterhouse. Toen ik nog een klein mannetje was vond ik in de boekenkast van mijn ouders een sprookjesboek vol prachtige schilderijen van Waterhouse. Het boek was in het Engels geschreven en dat kon ik toen niet lezen, maar de schilderijen hadden me al heel vroeg gegrepen. Later, toen ik de Engelse taal wat machtig was, begon ik ook de sprookjes te lezen en raakte ik nog meer onder de indruk van Waterhouse.

Vele jaren later werd ik zelf schilder maar ik realiseerde me goed dat ik nooit een geen kopieerapparaat van Waterhouse zou worden. Ik had mijn eigen artistieke waarheid en daar diende ik me maar aan te houden. Al heel vroeg wilde ik graag een artistieke mentor zijn en een soort van gids die iets creëerde waar mensen over zouden gaan praten en denken. Maar de invloed van Waterhouse is altijd wel ergens aanwezig geweest in mijn werk.

Speciaal in dit schilderij over een heksenkring. Dit is geen Waterhouse maar een echte Van der Kley. Ik schilderde dit werk met minder zoetigheden en meer duisternis. Het idee voor dit werk kwam van een foto die ik op facebook voorbij zag komen van een meisje dat aan het trampolinespringen was. Tegelijkertijd verscheen Kate Bush weer op het toneel en kwamen de herinneringen terug aan de tijd dat ik, heel wat vaker dan nu, in het sprookjesachtige wilde schilderen. Die twee elementen samen brachten me ertoe om eens een prachtig sprookje in de vorm van een heksenverhaal te gaan maken.

De reden waarom ik iets dergelijks wil schilderen is dat ik iets wil creëren waarmee ik mensen aan het dromen kan zetten. De meeste mensen dromen niet meer. Ze kijken naar de televisie waar al hun dromen ingevuld worden door televisiemakers. Ik geef je nu een startpunt om over te gaan dromen. Als je het plaatje hebt gezien kun je je droom gaan invullen over wat hierna zal gebeuren met het meisje dat boven de heksenkring zweeft. Als je dat gedaan hebt dan kun je je kinderen vertellen waarom die mevrouw zweeft en waarom paddenstoelen in een cirkel groeien. Jij weet het dan al en nu kun je het aan hen gaan vertellen. Zo mooi en fantasierijk mogelijk.

Flying circus

DCIM102GOPRO

397640_178796408884740_100002631468861_298827_1052282685_n

Mario Rutteli

A new painting is on the easel. It is a Fellini-like world with circus performers and a magic landscape. The worktitle is ‘Flying circus’, but that’s only a worktitle. The whole circus is spinning around Rutteli (Ingmar Ruttens) who’s standing model for this painting in one of his most astouning costumes. On top of the mountain in the background you will find the tower of the Great church of Breda on top of it. The beautiful lady in the foreground is Dorris Jonker. She was also my model in a earlier painting.

Een nieuw schilderij staat al weer op de ezel. ‘Flying circus’. Het wordt een Fellini-achtig werk met circusartiesten in een magisch landschap. Flying circus is een werktitel. Later kan dat nog veranderen in een titel die me tijdens het werk aan

Dorris Jonker

Dorris Jonker

dit schilderij wel te binnen zal schieten. Het hele circus draait om Rutteli (Ingmar Ruttens) die in een van zijn meest schitterende kostuums model heeft gestaan voor dit werk. Boven op de berg op de achtergrond staat de toren van de Bredase Grote Kerk. De mooie dame op de voorgrond is Dorris Jonker. Zij stond al eerder model voor een ander werk. Op de achtergrond zullen straks nog meer zwevende circus artiesten te zien zijn. Zij zweven allemaal rond Rutteli die kennelijk de regie heeft in dit bizarre tafereel.

DSC_0001

 

 

DCIM102GOPRO

Gardening in my kitchengarden. Tuinieren in mijn moestuin.

At the end of a day painting and gardening I’m satisfied with the result. It’s a first layer of paint and three more layers will follow.

Aan het eind van een dag schilderen en tuinieren ben ik tevreden met het resultaat. Het is de eerste laag olieverf en er zullen nog zo’n drie lagen volgen.

Last brushstikes

DCIM102GOPRO

DCIM102GOPROThis morning I finished ‘The fairy circle’ and take my time to finish the monumental frame for this special piece of art I do not want to sell, but I’m affraid I have to for living.

Vanmorgen de laatste hand gelegd aan ‘De heksenkring’ en mijn tijd genomen om de monumentale lijst af te werken voor dit bijzondere stuk dat ik eigenlijk niet wil verkopen maar ik vrees dat dat wel zal moeten om boterhammen te kunnen kopen.

 

When a painting and a monumental oak frame take some time to dry I went to the woodworkshop to assamble the pinewood frame. See video.

Als een schilderij en een monumentale eiken lijst staan te drogen ga ik verder in mijn schuur aan de vurenhouten lijst. Zie video.

It’s a pleasure to assamble all parts of the pinewood frame. Everything fits perfect and no surprises al all.

Het is een plezier om de vurenhouten lijst in elkaar te steken omdat alles perfect past. Geen verrassingen achteraf en alles loopt nu op rolletjes.

DCIM102GOPRO

The frame in glueclamps. – Het frame in de lijmklemmen.

DSC_0003

One of my favorit paintings in one of my favorite frames. – Een van mijn favoriete schilderijen in een van mijn favoriete lijsten.

 

The fairy circle De heksenkring

DCIM102GOPRO

DSC_0001

Still under construction but almost finished. – Nog niet klaar maar bijna.

‘The fairy circle’ is one of my new paintings for monumental framing. This is the painting I make for the first monumental frame. It’s nog finished yet but it will be soon. Meanwhile the pinewood frame is assembled in components and almost ready to finish for framing my favorit painting ‘Catharina street number 7’. One of the paintings of my city of Breda (Netherlands)

De heksenkring is een van mijn nieuwe schilderijen die ik gemaakt heb voor de eerste monumentale lijst die ik heb gemaakt. Feitelijk is het andersom. De lijst is gemaakt voor dit schilderij. Ht werk is nog niet klaar maar dat zal niet lang meer duren. Intussen ligt de volgende lijst al weer klaar. Dit is de lijst uit vurenhout die ik maakte voor mijn favoriete schildrij ‘Catharinastraat nummer 7’. Een van de schilderijtjes uit de serie ‘Bredase schilderijtjes’. Op wat laatste onderdelen is de lijst klaar. Op de foto zie je een in elkaar gestoken geval van losse componenten die allemaal nog verlijmd moeten worden.

In my head is a one of the most beautifull songs from a beautiful lady while I working on this painting. The influence of Kate Bush is absolutely noticeble.

Door mijn hoofd spookt het prachtige lied van een net zo prachtige dame terwijl ik aan dit schilderij zit te werken. De invloed van Kate Bush is waarneembaar in dit werk.

DSC_0004DSC_0003

 

 

 

 

The pinewood frame on the floor to check all parts for finishing. – De vurenhouten lijst op de vloer voor controle van alle onderdelen zodat ik hem straks kan gaan verlijmen.

Woodworkshop 9-15-2014

DCIM102GOPRO

Sanding on the lathe – Schuren op de draaibank

Two collumns for a new frame. This time I create them out of pinewood. Oak is heavy and pinewood is much lighter. An expert told me that pinewood was not very useful for tirning on al lathe. But now I have a diferent story. It’s very useful. What a pleasure to be stubborn. – Twee zuilen voor een nieuwe lijst. Dit keer maak ik ze uit vurenhout. Eiken is zwaar en vurenhout is veel lichter. Van een expert hoorde ik dat het geen doen was om vurenhout te draaien. Ik heb nu een heel andere ervaring. Wat fijn om eigenwijs te zijn. Kom je nog eens ergens.
DCIM102GOPRO

Woodturning on pinewood works great. Also in fine details. – Houtdraaien met vurenhout werkt prima. Zelfs fijne details zijn geen enkel probleem.

DCIM102GOPRO

The result – Het resultaat

 

Finishing a monumental frame

DCIM102GOPRO

At the end of the day I make a start with the finishing proces for the monumental frame. The collumns will be treat in ebony-black wax. Several layers. – Aan het eind van de dag maak ik een start met het afwerk proces van de monumentale lijst. De zuilen krijgen een behandeling met ebben-zwarte was. Deze is dekkend maar moet toch in verschillende lagen worden aangebracht. Elke laag moet eerst een dag en een nacht drogen eer hij kan worden uitgepoetst.

DSC_0003DSC_0002

 

 

 

 

DCIM102GOPRO

The result is wonderful. The photo on the right shows you how big the frame is for a small 70 x 50 cm painting. The weight is an other point of attention – Het resultaat is nu al prachtig. Op de foto rechts zie je hoe groot de lijst is voor een schilderijtje van 70 x 50 cm. Het gewicht is ook niet mals.

DSC_0005

A new smaller one is already under construction. This is the frame for a very small painting (30 x 24 cm). The whole monument is 81 x 43 cm. It will become a icoon for a modern martyr. That’s all I want to share. – Een nieuw kleiner monument is nu al weer in de maak. Het wordt een lijst voor een erg klein schilderijtje (30 x 24 cm). Het hele monument(je) meet 81 x 43 cm. Het wordt een icoon voor een moderne martelaar. Veel meer wil ik hier voorlopig niet over kwijt.

Woodworkshop on 9/2/2014

DCIM100MEDIA

DCIM100MEDIAVisiting Bax again for finishing touch materials en new wood for new frames. It’s awonderful sunny day and I take my time to study all beautiful pieces of woodwork I can see in there woodworkshop studio. – Opnieuw heb ik een bezoekje aan Bax gebracht voor materiaal om mijn eerste lijst te behandelen en om nieuw hout voor nieuwe lijsten in te kopen. Ik neem er even de tijd voor om al hun creaties in hout te bekijken.

DCIM100MEDIAThis chess set, for example. But there is a lot more to see and I take pictures all over the place, but to many to show them on my site.

Dit schaakspel bijvoorbeeld. Maar er is veel meer te zien. Ik maak er aardig wat foto’s van die ik lang niet allemaal kan laten zien op deze site.

DCIM100MEDIA

DSC_0002Martijn saw the beams for my new columns. Material for 3 new frames in different sizes. A lot of wood for my tiny little woodworkshop, but it will processed soon.

Martijn zaagt voor mij de balken die ik ga gebruiken voor de nieuwe zuilen. Materiaal voor 3 lijsten van verschillend formaat. Een hoop hout voor mijn kleine houtatelier, maar ik ga het waarschijnlijk snel verwerken.

 

DCIM102GOPROBut first of all I need to finish the first frame. A lot of sandingwork amd at last a wax treatment in several laiers of colored wax. Dark oak first and later a mor warmer color (Mahony).

Maar eerst ga ik de eerste lijst afwerken. Dat betekent een hele hoop schuurwerk en als laatste een was-behandeling van gekleurde was. Eerst donker eiken en daarna een warmere tint (Mahonie).

DCIM102GOPRODSC_0002

 

 

 

 

wax

The result. A classic, monumental, frame. The painting is not the painting for this frame. it’s just one I can grab what fits. The painting for this frame is still in progress. – Het resultaat. Een klassieke, monumentale, lijst. Het schilderij dat er in zit is niet het schilderij voor deze lijst. Het werk voor deze ijst is nog in wording.