Framing the monument

F2 F1

Yesterday I fit a random painting in my monumental frame to consider and view the effect. The frame is complete and done. Ready for finishing. – Gisteren heb ik zomaar een schilderij in mijn monumentale lijst gepast om te bekijken hoe het effect is. De lijst is nu compleet en gemonteerd en kan nu afgewerkt worden.

So far, so good

ML1

Eatly in the morning. All glue clamps taking away. An exciting moment. Is it what I want? Yes! And afther a moment of watching crical I’m more and more happy with this step. It still need work but a finishing touch is near. This is exactly what I want. A monumental frame for monumental paintings.

Vroeg in de ochtend. Alle lijmklemmen zijn er afgenomen. Is dit wat ik wil? Ja! En na een tijdje kritisch kijken voel ik me steeds gelukkiger met deze stap. Het heeft nog heel wat aandacht nodig maar een finishing touch is in zicht. Dit exact wat ik wil. Een monumentale lijst voor monumentale schilderijen.

Wood workshop progress

DCIM102GOPRO

Early in the morning I start drilling precicion holes in all parts of my monumental frame. A lot of work to do but I like it. – Vroeg in de ochtend ben ik begonnen met het boren van precisie gaten in alle onderdelen van mijn monumentale lijst. Een hoop werk maar ik heb het prima naar mijn zin.

DCIM102GOPROAll details were cut in the (oak)wood. and it take a lot of time to stitch all parts together. – Alle details worden gefreesd, en later verder uitgesneden met de beitels, en het kost een hoop tijd en geduld om alles netjes in elkaar te steken.

DCIM102GOPRO

 

 

 

 

And all that labour took place in my (way to) small woodworkshop, but everything is getting well. En alle arbeid vindt plaats in mijn (veel te) kleine houtatelier, maar alles verloopt prima en ik kan me redden.

 

DCIM102GOPRO

All parts fit, and I’m happy with the results of this day. – Alle delen passen keurig op elkaar en ik ben zeer tevreden met de resultaten van deze dag.

DCIM102GOPRO

And at the end of the day comes the cricial job. Every part is getting glued for assembling. – En dan komt het cruciale moment dat alle delen gelijmd worden voor assemblage.

DSC_0001Nervous moments when pieces won’t fit well at the moment they need to fit quickly together, but at least the whole frame fit. The frame will dry this night.

Zenuwachtige momenten als alles in één keer, gelijmd en wel, in elkaar moet passen. Je zal dan altijd zien dat het dan nèt niet past. Van tevoren ging het uitstekend en met wat gewrik en de tussenkomst van een flinke hamer schiet het hele spul zo in elkaar en past alles uitstekend. De lijst kan vanavond lekker lang drogen en morgen zie ik wel of alles echt zo goed gelukt is als ik nu denk.

Tools

DSC_0002

An attic surprice. When I was searching for tools from the past, I found more I could remember. I feel rich. – Een zolderverrassing. Op zoek naar houtbewerkingsgereedschap uit het verleden vond ik meer dan ik me kon herinneren. Ik voel me rijk.

DSC_0005DSC_0004Many years ago I decide to work on 3 dimensional parts for framing my paintings, because I don’t feel well by standard framing possibillities. At that time I did not have a wood workshop. All dusty labour took place in my painting studio, wich was not a suitable match. Afther a while I ended my woodkraft aspirations and store my tools in a box on my dad’s attic. To my surprise was not all my storage there but also supplemented with some tools of my dad. I can’t ask him why he did this but I’m very happy with that surprise now.

Vele jaren geleden besloot ik 3 dimensionale elementen te gaan maken in hout om betere lijsten te krijgen dan standaard voor handen was. Ik wilde iets bijzonders hebben en daarom investeerde ik in houtbewerkingsgereedschap. In die tijd had ik geen houtatelier/werkplaats, maar deed ik alles in mijn schilderatelier. Dat ging niet goed samen vanwege het stof en daarom stopte ik ermee. Ik borg mijn gereedschap op in een doos en zette die bij mijn vader op zolder. Nu heb ik wel een apart houtatelier en daarom zocht ik de gereedschappen weer op. Tot mijn grote verrassing heeft mijn vader de doos ooit aangevuld met zijn eigen houtbewerkingsgereedschap. Een ontzettend leuke ontdekking waar ik zeer aangenaam door verrast ben nu ik dit gereedschap heel goed kan gebruiken.

Extention – Uitbreiding

DSC_0002

New circular saw in parts. – Nieuwe cirkelzaag in delen.

Today I extended the woodworkshop with a circular saw and a belt grinder machine. I don’t like these noisy tools but I need them to complete my framing job. The whole day spend on construction of the circular saw and making crucial parts of the monumentual frame.

Vandaag heb ik mijn houtatelier uitgebreid met een cirkelzaag en een bandschuurmachine. Ik hou helemaal niet van deze lawaaierige gereedschapen maar ik had ze keihard nodig om alle gewenst delen van de monumentale lijst te kunnen maken.

 

DSC_0004

This is a wonderful piece of equipment. Noisy but useful. – Dit is een fantastisch apparaat. Lawaaierig maar erg bruikbaar.

DSC_0002-2

The raw disign of the monumental frame. Massive oak wood. – Het ruwe ontwerp van de monumentale lijst. Massief eiken.

Second post Tweede zuil

DCIM102GOPRO

Raw shape. – Ruwe vorm

Today I create the second post. More difficult, because it has to be an exact copy of the first one. – Vandaag heb ik de tweede zuil gemaakt. Een stuk moeilijker dan de eerste omdat dit een exacte kopie diende te worden van de eerste zuil.

DCIM102GOPRO

DCIM102GOPROAt the end of the day it’s finished (almost). Now I have two exactly the same columns. The real finishing touch comes later.

Aan het eind van de dag heb ik twee exact dezelfde zuiltjes. Bijna klaar op een laatste afwerking na. Die komt later.

Woodworld – Houtwereld

DCIM100MEDIAToday I was visiting old friends. Bax wood in Terheyden, near Breda (Netherlands). This is a very fascinating wood seller and a real wood lover who can make the most beautyful things out of wood. A very inspiring world full of all kinds of wood, shapes in wood and an unlimited range of ideas.

Vandaag ben ik bij oude bekenden langs geweest. Bax hout in terheyden, vlak bij Breda. Dit is een fascinerende en inspirerende houthandel waarvan de eigenaar een echte houtliefhebber is en de meest prachtige dingen maakt uit hout. Een heel inspirerende wereld van hout, vormen in hout en een onuitputtelijke bron van vele ideeën in hout. Overal waar je kijkt zie je het meest prachtige hout uit de hele wereld. Ik zou het liefst alles opkopen.

DCIM100MEDIA

The reason I was visiting Bax was for my woodworkshop to make special framwork for my paintings. The fitst load of wood is bought. – De reden van mijn bezoek aan Bax was voor mijn houtwerkplaats waar ik ga werken aan heel speciale lijsten voor mijn schilderwerk.

DCIM100MEDIA

Oude koeien uit de sloot gehaald. Hier kwam ik lang geleden nog met mijn besteleend.

DCIM102GOPRO

In the wood workshop. My first wood lathe work. – In de houtwerkplaats. Mijn eerste draaiwerk.

DCIM102GOPRO

DCIM102GOPRO DCIM102GOPRO DCIM102GOPRO DCIM102GOPRO

DCIM102GOPROAt the end of the day is my first column almost ready. It only need a finishing touch. And, yes, I’m proud. My first experience with turning wood is super.

Aan het eind van de dag is mijn eerste zuiltje bijna klaar. Het heeft alleen nog een laatste afwerking nodig. Dat ga ik pas doen als ik het complete monumentje klaar heb. En, ja, ik ben trots. Mijn eerste ervaringen met houtdraaien zijn zeer bemoedigend.

Wood workshop – Houtwerkplaats

DCIM102GOPRO

Terug uit Moordrecht waar ik de houtdraaibank heb gekocht. Het pakketje weegt 95 kilo. Een echte ruggenbreker.

DCIM102GOPRO

Aan het eind van de middag staat hij geheel gemonteerd en draaiklaar in de schuur. Een lang gekoesterde wens kan nu in vervulling gaan.

Today I make my first stap in setup my own wood workshop. A first investment in machinery. Just for special framing of my painings. You will soon see why. – Vandaag heb ik een eerste stap gemaakt in het opzetten van mijn eigen houtwerkplaats. Een eerste investering in machinerie. Alleen bedoeld voor het maken van speciale lijsten voor mijn schilderijen. Je zal binnenkort zien waarom.

 

Ramon’s flying circus

DCIM102GOPRO
While I visiting Ramon van der Ven, painting in the fields near Breda (Netherlands), a newshelicopter flies over to broadcast a bicycle race event. So, the painting location become a fly event. Also for real flies. They landed on the canvas. And get saved by the painter. The flies grab the straw he used to save them like they understand his intention.

DCIM102GOPRO

Terwijl ik een bezoekje bracht aan Ramon van der Ven, die stond te schilderen in de weilanden van het Markdal bij Breda, vloog er heel de tijd een nieuwshelikopter rond die verslag deed van de wielerronde die op dat moment vlak in de buurt gehouden werd.Hierdoor werd dit ook een vlieg evenement werd. Zo ook voor vliegen in het echt die zich op het doek van Ramon vestigden. Hij redde ze door ze er telkens met een strootje af te halen en weer in de natuur terug te zetten. De vliegen grepen zich aan dat strootje vast. Kennelijk begrepen ze dat ze gered werden.

The taste of grain

DCIM102GOPRO

Late harvest of grain in 2014 for the agriculture museum of Tiengemeten. It was a perfect day of hard wind and sunshine. – Late graanoogst in 2014 voor het Landbouwmuseum van Tiengemeten. Het was een perfecte dag met harde wind en zonneschijn.

The taste of fresh grain is the topic of this moment. – De smaak van vers graan is alleen te proeven op dit moment.

DCIM102GOPRO

We do the harvest on the old fashion way with the Mc Cormick reaper-binder. – We deden de oogst op de ouderwetse wijze met de Mc Cormick zelfbinder.

DCIM102GOPRO

And now I’m back in the studio with my own farmland on vanvas. – En nu ben ik weer terug in het atelier met mijn eigen boerenland op doek.