The gathering

the gathering 2

The gathering (of rooftop statues) – De vergadering van dak en gevelbeelden) 40 x 80 cm.

The gathering (of the rooftop statues).

They standig all day long, 7 days a week, 24 hours a day, on top of the buildings in the big cities. They are everywhere and they can watch us. People in the streets pay no attention to them, because the don’t use to look up. But the statues do look down. They watching us every day and night. They know what’s in our mind and they know where we are talking about. They know when it’s going to rain and when the sun will shine. They know everything, but they never intervene. Sometimes they take a brake for a cup of thee. Than there is a reason for gathering. And nobody knows where rhey talking about.

De vergadering (van de dak, en gevel beelden)
Ze staan er elke dag. 7 dagen in de week en 24 uur per dag. Boven op de gebouwen van onze grote steden. Ze zijn overal en ze zien ons. Mensen op straat zien hen niet omdat ze nooit omhoog kijken. Maar de beelden kijken wel naar beneden. Ze kijken naar ons. Dag en nacht. Ze weten wat we denken en waar we over praten. Ze weten wanneer het gaat regenen en wanneer de zon gaat schijnen. Ze weten alles, maar ze grijpen nooit in. Soms nemen ze even een pauze voor een kopje thee. Dan is er een reden om te vergadering. En niemand weet waar ze over praten.

Red shoes

Red shoes

Another portret of Louise with her red shoes. 60 x 40 cm. Een ander portret van Louise met haar rode schoenen 60 x 40 cm.

Second painting I did with Louise (and her red shoes). I saw a beautiful scène of light, passion, colors and chaos. I took the photograph with the GoPro camera with a standard extreem wide angle lens. Most of that wide angle lines are still in the painting wich give it an extra dimension.

GoPro foto

My GoPro Hero 3 Black edition

Normaly I use the GoPro just for out-door activities, like bicycle tours, and hiking, but I like the wide angle lens pictures and I will do some tests for use in painting.

Rode schoenen
Tweede schilderij dat ik maakte van Louise (en haar rode schoenen).Ik zag een mooie scène van licht, passie, kleuren en chaos. Ik nam de foto met de GoPro camera die standaard een extreme groothoeklens heeft. De meeste lijnen van die groothoek heb ik in het schilderij weten te behouden waardoor het beeld nog een extra dimensie krijgt.

DCIM102GOPRO

My Nikon D5000, I use normaly, photographed by the GoPro. Notice the extreem wide angle.

Normaal gebruik ik de GoPro alleen voor buitenactiviteiten zoals fietsen en wandelen/klimmen maar ik ben erg gecharmeerd van die groothoek lens foto’s en ik ga er wat meer mee experimenteren in een serie tests om dat ook te gebruiken in mijn schilderijen.

DCIM102GOPRO

I like the extreen wide angle lens of the GoPro and it’s likely that I use it in my paintings.

Hot summer painting

DCIM102GOPRO

It’s to hot for painting in the studio, but I’m working on a very exiting picture in this damn hot situation. ‘The gathering (of the rooftop statues)’. Later more.

Het is te heet voor schilderen in het atelier. maar ik werk nu aan een supergaaf schilderij in deze bloedhete situatie. ‘De vergadering (van de dak, en gevel beelden). Later meer.

Catharinastraat nr. 7

DCIM100MEDIA

In the gallery now. Catharinastreet number 7. – Nu te zien in de galerie. Catharinastraat nr. 7. Een laatste toevoeging aan de serie ‘Bredase schilderijtjes’.

DCIM102GOPRO

Inbetween working in the studio I started up a new kitchengarden. A lot of work, but I’m happy with it. – Tussen de bedrijven door ben ik een nieuwe moestuin gestart. Een hoop werk, maar ik ben er wel blij mee.