Glueing – Lijmen

glue

Afther painting most parts of the monumental frame for ‘Rutteli’s flying circus’ everything will get glue together. Now you can see the first signs of what kind of childlike-happy frame it’s gonna be. Many details refer to the old fashion circus design.

Na het schilderen van alle onderdelen van de monumentale lijst voor ‘Rutteli’s flying circus’ kunnen alle onderdelen gelijmd worden. Nu zie je pas wat voor soort kinderlijk-blije lijst dit gaat worden met veel details die verwijzen naar het oude circusdesign van weleer.

Monumental frame-building progress

DSC_0001

total frameThe building proces, of the monumental frame for ‘Rutteli’s flying circus’, is comming to an end. The parts will stitch together and glued to one big thing. On the picture on the right you will get an idea how it’s going to look like.

Het bouwproces van de monumentale lijst voor ‘Rutteli’s flying circus’ is nu bijna voltooid. Alle onderdelen komen nu samen tot één groot ding. Op de foto rechts kun je al een beetje zien hoe het geheel er uit zal komen te zien.